VincentvanGogh logo 78x78pxOnder de noemer 'vertrouwd op weg' startte het Vincent van Gogh Instituut in 2012 met het informeren van alle 1.600 medewerkers over de veranderingen waar de organisatie voor staat. Er werden diverse bijeenkomsten georganiseerd voor de medewerkers.

Kersttoespraak 1.600 medewerkers Vincent van Gogh Instituut
In het kader van kerst organiseerde Vincent van Gogh een aantal bijeenkomsten voor al haar medewerkers. De voorzitter van de Raad van Bestuur Jolande Tijhuis wilde alle 1.600 medewerkers toespreken. mi68 werd in navolging van een eerder project in het kader van vertrouwd op weg, gevraagd om de boodschap helder en duidelijk te communiceren via een video.

Continuïteit in communicatie
Een van de basisvoorwaarden voor een goede interne communicatie is dat de boodschap gebracht wordt op een manier waarop medewerkers dat prettig vinden. Jolande Tijhuis communiceert altijd op een open en eerlijke manier met haar medewerkers. Continuïteit in communicatie is belangrijk. Daarom moet deze stijl van leidinggeven terugkomen in de video.

Video met krachtige boodschap
In de video zien we Jolande Tijhuis op diverse locaties. Zowel bij haar thuis als bij Vincent van Gogh. Ze spreekt de medewerkers toe, maar spreekt ook met diverse personen uit de organisatie over de toekomst. Hoe staan we ervoor? Welke stappen gaan we in 2013 ondernemen?

Ze wordt integer, daadkrachtig en betrouwbaar in beeld gebracht. De video brengt een geruststellende boodschap. Het is afwisselende video met interessante inhoud, waar mensen met aandacht naar kijken.