kwekerij litjens logo 78x78pxDoor veranderende marktomstandigheden wil Kwekerij Litjens stappen ondernemen om hun eigen positie in de markt krachtiger te maken. Hoe ontwikkel je nieuwe ideeën en hoe kom je tot innovatie?

Eigen positie in de markt krachtiger maken
Kwekerij Litjens is een glastuinbouwbedrijf met een oppervlakte van bijna 14 hectare, verdeeld over een locatie in Meterik en een locatie in Velden. Kwekerij Litjens teelt rode en groene paprika’s. Door veranderende marktomstandigheden willen Marc en Nicole Litjens stappen ondernemen om hun eigen positie in de markt krachtiger te maken en groei van het bedrijf ook in de toekomst te kunnen garanderen. Daarom zijn ze continue bezig met innovaties. Niet alleen op operationeel vlak, maar ook op productniveau.

Strategiesessie om tot innovatie te komen
Door middel van een strategiesessie achterhaalde mi68 of innovatie op dit gebied haalbaar is en zo ja, in welke innovaties toekomst zit. Daarbij keken we niet vanuit de huidige keten naar kansen, maar bestudeerden we kansen en innovaties in andere sectoren. Wat kun je leren van bedrijven uit een andere sector? Door vanuit een andere invalshoek te kijken naar nieuwe en bestaande thema’s kun je proberen verbindingen te leggen.